Familie/opvoedopstelling
 

Relaties in een gezin kunnen door de jaren heen soms erg verstoord raken. In een aantal gevallen kan er direct een oorzaak worden aangewezen, maar veelal zijn patronen en gedragingen al zeer lang aanwezig waardoor een daadwerkelijke oorzaak niet zo makkelijk te vinden is. Er kunnen moeilijkheden in de opvoeding ontstaan en soms ervaart men zelfs een gespannen situatie in het gehele gezin. Er wordt vaak te weinig gecommuniceerd, er zijn regelmatig conflicten en soms zijn er nog maar weinig positieve momenten waar een ieder van kan genieten.

Wanneer ieder gezinslid zijn eigen plekje in het gezin en de familie kan innemen, 

zonder ballast uit het verleden of het heden, 

zich bewust is van zijn eigen overtuiging en hierover in gesprek durft te gaan.

 Is opvoeden niet langer een opgave! 

Tijdens deze vorm begeleiding wordt niet alleen naar de persoon gewezen die het 'probleemgedrag' mogelijk zou veroorzaken, maar interacties en relaties binnen het hele gezin (en soms daarbuiten) worden samen met de ouder(s) in kaart gebracht. Op deze manier ontstaan er leerzame en verrassende inzichten over de opvoedingssituatie waar u zich mogelijk nog niet eerder weet van had! Ook zult u soms merken dat bepaalde gedragspatronen zich door de generaties heen herhalen. Weet u hoe u als ouder overkomt op uw kind? Hoe bent u zelf opgevoed en wat vinden u en uw kinderen belangrijk? 

Voor u als ouder houdt dat in dat ik meestal een familie en/of opvoedopstelling doe waarin we uw eigen systeem in kaart zullen brengen. En datgene wat u hebt meegemaakt en wat u gemaakt heeft tot wie u nu bent. Dat heeft namelijk invloed op uw manier van opvoeden en de interactie die u met uw kinderen hebt. Ik begeleid dit proces praktisch, begrijpelijk, soms confronterend, maar het belangrijkst van allemaal 'onbevooroordeeld'. Na één tot maximaal drie sessies is er al veel meer duidelijk. Daarna is het soms wenselijk om doormiddel van ervaringsgerichte oefeningen (met het paard) samen te oefenen hoe u het dan 'wel' zou willen doen. Deze vorm van begeleiding wordt vaak als zeer bijzonder, maar ook confronterend ervaren. Ik begeleid u als ouder in uw eigen tempo en is veel ruimte voor tussentijds overleg of als u andere zorgen hebt die u graag wilt bespreken! 

Een opstelling kan op zichzelf gegeven worden, maar kan ook een onderdeel zijn van het begeleidingstraject van uw dochter. In alle gevallen geldt dat alles in een vrijwillig kader geschied. Ook u als ouder dient zich vertrouwt genoeg te voelen bij de situatie.