Doelgroep
 

Aanmelding kan zowel geschieden via ouders zelf alsmede door professionals (gemeente, huisarts, scholen, leerplichtambtenaar, jeugdbescherming etc.) Onderstaand vindt u een opsomming van een aantal situaties waarin uw dochter* zich bevindt en hinder van kan ondervinden (op deze pagina vindt u een uitgebreide uitleg voor de jongere zelf). Tevens is het een leidraad voor professionals om in kaart te brengen op welke gebieden een jonge cliënt voor begeleid kan worden.

Een diagnose stellen niet is altijd eenvoudig is, laat staan een oplossing. Vaak is een ‘diagnose’ stellen noodzakelijk om gepaste zorg te krijgen. Een diagnose** is voor mij geen hoofdleidraad. Ik kijk naar de ‘behoeften’ van de jongere en die van de ouder.

 

Doelgroep meisjes met internaliserende problematiek

Waarom alleen meisjes*? Wellicht is dit de eerste vraag die bij u opkomt, maar hopelijk bent u verheugd dat er aandacht komt voor een onderbelichte doelgroep. Veelal komt dit doordat meisjes geneigd zijn om internaliserende, naar binnen gerichte problemen, te laten zien. Deze problematiek is minder zichtbaar, bovendien hebben anderen er minder ‘last’ van?? Daarnaast zijn meisjes veelal geneigd zich sociaal wenselijk aan te passen. Voor de verdere ontwikkeling van deze meisjes is het van groot belang dat signalen op tijd serieus worden genomen. En er preventief ondersteuning, begeleiding zoals jeugdhulp plaatsvindt of in sommige gevallen is behandeling nodig  is (dan verwijs ik doorgaans door).

 

Meisjes in de leeftijd van (+/) 11 tot 18 jaar*.

 • Extreme onzekerheid / negatief zelfbeeld
 • Psychotrauma
 • Huiselijk geweld
 • (vecht)Scheiding
 • Slachtoffer zijn van pesten (gepest worden of bij een groep horen die zelf pest)
 • Depressie
 • Angststoornis of (faal)angst
 • Eetstoornis
 • A-specifieke lichamelijke klachten
 • Indien er sprake is van schoolverzuim of dreigt te zijn.

 

Voor ouders:

 • Een betere band met uw kind ontwikkelen en/of meer inzicht krijgen in de leefwereld van uw kind.
 • Wat uw ‘rol’ is bij ontstaan en/of in stand houden van 'negatief' gedrag van uw kind.
 • Wat u eigen opvoedingsstijl is en wat de effecten daarvan zijn.
 • Steeds terugkerende ‘problemen’ in de opvoeding.
 • 'Kracht' terugvinden in uzelf als ouder.
 • Weer 'verbinding' willen ervaren met uw kind en/of het hele gezin.
 • Uw gezinssysteem en welke invloed dit heeft op uw opvoedingsvraag of op uzelf als ouder en/of als persoon.
 • Na een echtscheiding of indien u als ouders het 'samen' even niet meer weten.
 • In het geval van een opnieuw samengesteld gezin.

 

Deze vormen van begeleiding worden aangesloten op de affiniteit van het kind of ouder en kan thuis (zonder paard), op school (zonder paard) of bij EquiSpecial doormiddel van het paard of in de natuurlijke omgeving plaatsvinden. Soms wordt er een combinatie gemaakt.

 * Uiteraard kunnen jongens ook zich soms ook herkennen in bovenstaande omschrijving of misschien gaat het om een kind dat jonger is dan 11 jaar? In beide gevallen kunt u gerust contact opnemen. Ik maak graag een uitzondering als ik kan helpen!

 

** Theoretische en wetenschappelijk onderbouwde kennis rondom een bepaalde stoornis, syndroom of ziekte speelt altijd een belangrijke rol op de ‘achtergrond’.