Jonge meiden
 

Waarom alleen meisjes*? Wellicht is dit de eerste vraag die bij u opkomt, maar hopelijk bent u verheugd dat er aandacht komt voor een onderbelichte doelgroep. Veelal komt dit doordat meisjes geneigd zijn om internaliserende, naar binnengerichte problemen, te laten zien. Deze problematiek is minder zichtbaar, bovendien hebben anderen er minder ‘last’ van??? Daarnaast zijn meisjes veelal geneigd zich sociaal wenselijk aan te passen. Voor de verdere ontwikkeling van deze meisjes is het van groot belang dat signalen op tijd serieus worden genomen.
 
Bij EquiSpecial bied ik jeugdhulp aan jonge meiden in de leeftijd van (+/-) 11 tot 18 jaar*. In de begeleiding maak ik gebruik van het paard als hulpmiddel en brug naar de jongere toe. Het paard heeft de eigenschap dat het directe en indirecte gedragingen van de mens kan spiegelen. Daardoor ervaart de jongere wat zij denkt, voelt en wanneer er mogelijk sprake is van blokkades en gedragspatronen. Het paard heeft geen uitgestelde reactie en heeft geen oordeel, zoals jongeren in de ‘menselijke’ wereld soms wel kunnen ervaren. Dat zorgt voor een veilige en vertrouwde sfeer om tot ontwikkeling te komen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het inzetten van het paard als hulpmiddel bij de begeleiding.
 
Er is een mogelijkheid voor één op één begeleiding, maar er kan ook in groepsverband met andere meiden gewerkt worden. Vaak wordt er een combinatie gemaakt. Samen met andere meiden wordt geleerd zorg te dragen voor de paarden, de locatie, elkaar en uiteindelijk ook voor zichzelf! Het is een plek waar de meiden zich op hun gemak voelen, waar ze zichzelf mogen zijn en elkaar respecteren en accepteren. Die sfeer creëren ze, onder begeleiding, met elkaar! Zo zullen ze merken dat ze met hun eigen opgedane ervaring ook iets voor de andere meiden kunnen betekenen. Zo leren ze dat je van je ‘last’ ook je kracht kunt maken. En de meiden merken dat ze niet alleen zijn. Er zijn veel andere meiden die zich net zo voelen! 

Soms is de stap nog erg groot om de leerzame ervaringen die vaak met de paarden (maar soms ook zonder) zijn opgedaan, in de dagelijkse praktijk te brengen. Bij iedere opgedane leerzame ervaring die bij EquiSpecial is opgedaan wordt een koppeling naar de dagelijkse praktijk gemaakt. Zowel ouders als school worden hier nauw in betrokken.

In sommige gevallen ervaren jonge meiden meer draaglast dan draagkracht. Omdat meisjes de neiging hebben eventuele ‘problemen’ meer internaliserend te uitten, kan het soms pas in laat stadium geconstateerd worden dat er hulp nodig is. Op school kan zich dat ontwikkelen in een dreigend schoolverzuim of misschien is er al sprake van verzuim. Het is belangrijk schoolverzuim in een vroeg stadium aan te pakken, omdat lang wegblijven van school een negatieve spiraal op gang helpt op alle leefgebieden. Signalen als veelvuldig buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, ‘down’ voelen in relatie tot school dienen bij deze doelgroep dan ook serieus genomen te worden. Indien de jongere nog wel naar school gaat, kan samen met de jongere een één op één begeleiding gestart worden om de jongere weer ‘krachtiger’ te laten voelen en wordt er nauw samen gewerkt met ouders en school om de draaglast te verminderen en school een fijne plek voor de jongere te maken. Indien er al wel sprake is van verzuim, biedt EquiSpecial de mogelijkheid tot een intensiever traject. Daarbij is er een combinatie van één op één begeleiding (gericht op zelfontwikkeling) en gestructureerde dagactiviteit en begeleiding in de groep (zoals hierboven beschreven). Daarnaast is er nauw overleg met de ouders en de school (en overige partijen zoals o.a. jeugdreclassering en de leerplichtambtenaar) om de overstap naar school stap voor stap te maken. Daarbij probeer ik samen met de school ‘out of the box’ te denken, hoe de overstap naar school vertrouwd en makkelijker gemaakt kan worden! Een voorbeeld hiervan is dat een school een jongere, die een grote affiniteit heeft met dieren, heeft onthaald met een hond in de eerste lessen. Petje af voor deze school!

* Uiteraard kan een jongen soms ook te maken hebben met bovenstaande problematiek of misschien gaat het om een kind dat jonger is dan 11 jaar? In dat geval kunt u ook contact opnemen. Als ik iets kan betekenen, maak ik graag een uitzondering!