Het paard en zijn natuurlijke omgeving als hulpmiddel in de begeleiding

De invloed van een paard op de mens
Van nature is een paard erg gevoelig, heeft een natuurlijk reactievermogen en heeft hij de bijzondere eigenschap het gedrag van de mens te spiegelen. Daarnaast zorgen de bewegingen (stap, draf en galop) elk voor een specifieke uitwerking op lichaam en geest: ontspannend, stimulerend, concentratieverhogend en evenwichtbevorderend. Daar komt nog bij dat de warmte, zachtheid, uitstraling van het paard en de mogelijkheid tot contact ervoor zorgt dat de mens meer tot zichzelf komt. Alle zintuigen worden gestimuleerd en alle kanalen gaan open waardoor men in staat is grenzen te verleggen. Naast deze directe positieve invloed, heeft de beweging van een paard ook een indirecte positieve werking. Dit sluit aan op psychologisch onderzoek dat er is gedaan naar "sensomotorische integratie”. Hieronder wordt het verband verstaan tussen wat mensen waarnemen (zien, voelen, ruiken etc.) en hoe ze daar met bewegingen op reageren. 

 

Afbeelding invoegen

Sensomotorische integratie
Bij het ontwikkelen van de sensomotorische integratie speelt het een belangrijke rol dat het kind voelt dat het aangeraakt en bewogen wordt. Het is belangrijk dat deze zintuigen goed ontwikkeld worden, omdat deze een grote rol spelen in het handhaven van evenwicht en stabiliteit. Om deze sensomotorische integratie te ontwikkelen is het belangrijk, dat een kind wordt aangeraakt, beweegt en wordt bewogen zodat het steeds meer leert te reageren op zijn omgeving. Door het ontvangen van verschillende prikkels en door daarop te reageren, worden ze begrepen en krijgen ze vorm en betekenis. Communicatie en interactie wordt hierdoor mogelijk gemaakt. 

 

Effecten van beweging van het paard op de sensomotorische integratie
Problemen in de sensomotorische integratie kunnen ervoor zorgen dat de aandacht op een verkeerde manier wordt gericht en merken we onze eigen bewegingen onvoldoende op. Hierdoor gebruiken we de informatie uit onze spieren en gewrichten verkeerd en ontstaan er problemen in de beweging (onhandigheid), maar opvallend genoeg ook in de concentratie en het algemeen leren van dingen. De bewegingen van het paard en de bewegingen die de ruiter zelf op het paard maakt beïnvloeden deze sensomotorische integratie op positieve wijze. Het kind komt dus letterlijk tot "leren” als hij in beweging is en/of wordt gebracht door het paard! 

 

Mogelijkheden voor mij als hulpverlener
De bijzondere eigenschappen van het paard biedt extra mogelijkheden voor mij als hulpverlener. Ik kan door de reactie van het paard op het kind of ouder af te lezen, aan informatie komen die ik anders niet had gekregen, omdat het kind of ouder zich bijvoorbeeld niet durft open te stellen of zich niet bewust is van zijn of haar gedrag. Het paard is geen therapeut op zich, maar dient als brug tussen kind of ouder en mij als hulpverlener. Hij is in staat situaties te neutraliseren, waardoor het kind of ouder makkelijker bereikbaar wordt en er gemakkelijker aan moeilijke situaties gewerkt kan worden. Wel zijn mijn paarden zo getraind dat zij met ieder hun eigen karaktereigenschappen iets los kunnen maken in iemand, waardoor het hulpverleningsproces echt wordt ervaren! Daardoor is het paard voor mij een zeer belangrijke 'partner' in het begeleidingsproces.

Het paard kan met verschillende functies ingezet worden zoals; motivator, stimulator, confronterend, corrigerend, als communicatiemiddel en als spelpartner. Daarnaast is het paard in staat feilloos aan te voelen hoe het kind of ouder zich voelt en spiegelt hij direct en indirect gedrag van de persoon zelf, maar ook is hij in staat om de verhoudingen in het hele systeem (gezin) te spiegelen (zoals bij een familie- of opvoedopstelling).

Samen met het kind of de ouder bespreek ik alle reacties van het paard en bekijken we hoe dit verstand houdt tot de dagelijkse praktijk en of er herkenning is. Op deze manier wordt de situatie heel direct, maar ‘vriendelijk’ weergegeven. Nieuwe vaardigheden kunnen in omgang met het paard uitgeprobeerd worden, waardoor men daadwerkelijk voelt wat de situaties met hem doet. Waardoor naast herkenning ook erkenning plaatsvindt!

Iedere vorm van begeleiding met het paard wordt doorgaans ervaren als zeer bijzonder, maar ook als confronterend en soms niet te plaatsen. Hoe kan het paard dit nu van mij weten of in mij losmaken? Dat zijn vragen die er soms voor zorgen dat je kan twijfelen of het iets voor je is.

Neem gerust vrijblijvend contact op en/of kom eens kennismaken. Misschien kunnen we samen je twijfel bespreken en wellicht wegnemen.